Dziećmi opiekują się nauczycielki z różnym stażem pracy i o różnorodnych osobowościach. Wszystkie posiadają dużą wiedzę o potrzebach rozwojowych dzieci. Umiejętnie wspierają je w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i ruchowym. Pozwala im na to zdobyte wykształcenie pedagogiczne i otwarcie na wiedzę wspomagającą dziecko w jego wszechstronnym rozwoju.


     Pozostały personel doskonale znający potrzeby i upodobanie dzieci, troszczy się o to, aby czuły się u nas "jak u siebie w domu".