"Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić i jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat..."

                                                                                                                              Robert FulghumKONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


Promocja zdrowia i ekologia.

Edukacja przez sztukę.

Współpraca z rodziną warunkiem oddziaływań wychowawczych.
WIZJA PRZEDSZKOLA


Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania.

Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość. 

MISJA PRZEDSZKOLA


      Ideą działania Naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

     

      Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dziecka.  Wspieramy jego aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

     

      Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia, w zgodzie z sobą i środowiskiem.

     

      Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny – dzieci chętnie do Nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

     
      Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w bogato wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym przedszkolu.
    

      Nasze przedszkole zabiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka.
PRACA Z DZIEĆMI

      Realizujemy podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1996 Nr 67 ze zm.) i przepisach wydanych na jej podstawie. Poza tym w naszym przedszkolu wykorzystujemy innowacyjne metody dydaktyczne:

1) Metody twórcze w wychowaniu fizycznym
 - Metoda ekspresji ruchowej Carla Orfa
 - Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
 - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne
 -
Pedagogika zabawy KLANZA

2) Metody aktywne w przedszkolnej edukacji muzycznej:
- Rytmika Carla Orfa
- Folkoterapia czyli granie na wszystkim

3) Metody edukacji matematycznej: 
- Metoda wspomagania rozwoju umysłowego Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Wszystkie dzieci w ramach czesnego uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego oraz rytmiczno - teatralnych; dzieci starsze - również katechezy oraz zajęć bibliotecznych. 
Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

Organizujemy wycieczki oraz wyjazdy na "Zielone Przedszkole".

Przygotowujemy zajęcia otwarte, przedstawienia dla rodziców i dziadków.

Zapewniamy uczestnictwo w spektaklach teatralnych i koncertach.

ZAJĘCIA DODATKOWE

        Mając na uwadze potrzeby rozwojowe dzieci stworzyliśmy ofertę zajęć odpłatnych, które dodatkowo ukierunkowują dziecko na poszczególny rozwój i wiedzę, uwydatniają przy tym jego predyspozycje, zainteresowania i zdolności:

WARSZTATY KULINARNE - "MALI KUCHARZE"

     Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają się manualnie poprzez: krojenie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie i dekorowanie. Dzięki zajęciom kulinarnym dziecko uczy się poznawania różnorodnych smaków, łączenia składników, dekorowania, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, oraz dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne, oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowe nawyki żywieniowe i higieniczne. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Taka forma zajęć stanowi doskonałe urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości, które dzieci zdobywają na co dzień w przedszkolu. Jest to idealny czas na brudzenie rączek, wąchanie przypraw, testowanie nowych smaków, oraz opowiadania o jedzeniu. Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami.

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA DZIECI STARSZYCH

W PRZEDSZKOLU:


6.00 - 8.15

 • Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne; zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne, indywidualna praca z dzieckiem.


8.15 - 8.30

 • Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczne i porządkowe.


8.30 - 9.00

 • Śniadanie. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku. Czynności porządkowe i higieniczne po zakończeniu śniadania.


9.00 - 11.30

 • Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową; zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci; zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia przyrodnicze, wycieczki, spacery.


11.30 - 11.45

 • Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczne i porządkowe.


11.45 - 12.15

 • Obiad - nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku.


12.15 - 12.40

 • Odpoczynek - zajęcia o charakterze wyciszającym (słuchanie muzyki relaksującej, ulubionych bajek).


12.45 - 14.00

 • Relaksacja przy muzyce; ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych; zajęcia dodatkowe; zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne.


14.00 - 14.15

 • Przygotowanie do posiłku - czynności higieniczne i porządkowe.


14.15 - 14.30

 • Podwieczorek - wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku.


14.30 - 16.00

 • Kontynuacja działalności edukacyjnej: zabawy ruchowe; zabawy i gry dydaktyczne; ćwiczenia gramatyczne i słownikowe; praca wyrównawcza i indywidualna z dzieckiem; zabawy dowolne według zainteresowań; omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.


16.00 - 17.00

 • Własna aktywność dzieci - zabawy w sali lub na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.
SYSTEM NAGRóD I KAR


Stosujemy nagrody:


pochwała indywidualna


pochwała przed całą grupą - tablica „Jacy jesteśmy”


pochwała przed rodzicamiStosujemy kary:


kara naturalna – zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie, naprawienie szkody


 „krzesełko do myślenia” – chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania